Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ 22/5/23

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι, η βλάβη του δικτύου ύδρευσης στις Αλυκές θα
αποκατασταθεί περί την 15:00. Η βλάβη ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη καθώς αφορούσε σε θραύση του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού του οικισμού, η οποία απαίτησε για την αποκατάστασή της αντικατάσταση τμήματος του αγωγού, ενώ παράλληλα το σημείο της βλάβης ήταν ιδιαίτερα δυσχερές καθώς βρίσκεται στην κοίτη του Αλυγαρορέματος.
Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα συμβεί μετά την 15:00 καθώς ενωρίτερα θα πρέπει να υπάρξει πλήρωση της δεξαμενής.