Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε ότι εξελίσσεται κανονικά το πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης στις
παροχές των καταναλωτών οι οποίοι έχουν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς ή έχουν
παραβιάσει τον διακανονισμό της οφειλής τους με καθυστέρηση εξόφλησης δύο δόσεων.