Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/03/2023

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ στην 5η συνεδρίασή του, σήμερα στις 09.03.2023 αποφάσισε
ΟΜΟΦΩΝΑ να ζητήσει, όπως εξάλλου και η ΕΔΕΥΑ και η ΚΕΔΕ, την άμεση απόσυσρση του νομοσχέδιου για τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), εγκρίνοντας το παρακάτω κείμενο:

“Πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με
αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων,
ενίσχυση της υδατικής πολιτικής». Με το νομοσχέδιο αυτό υπάγεται στην Ρ.Α.Ε. η οποία μετονομάζεται σε Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ο τομέας υπηρεσιών ύδατος κι επομένως και οι Δ.Ε.Υ.Α.