Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι, από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν
διακοπές υδροδότησης στο σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος.Οι διακοπές αφορούν στην παραβίαση των διακανονισμών και θα επιβληθούν στις περιπτώσεις όπου δεν έχει καταβληθεί δόση διακανονισμού σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα , ανεξαρτήτως ποσού.