Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της βλάβης του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων και λόγω του απαιτούμενου βάθους της εκσκαφής για την αποκατάσταση ζημιάς στο υπόγειο δίκτυό μας, επί της Λεωφόρου Αθηνών λίγο μετά τη γέφυρα του Αλυγαρορέματος, θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, στο σημείο που υποδεικνύεται στον επισυναπτόμενο χάρτη.
Η ως άνω διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει την Τρίτη 09.07.2024 και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 14.07.2024. Σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης των εργασιών η οδός θα αποδοθεί στην κυκλοφορία. Η διακοπή κυκλοφορίας δε δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς οι επιθυμούντες να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών, διευκολύνονται μέσω των οδών Προφήτη Ηλία – Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγησάνδρου – Βάκχου – Ηρώων Πολυτεχνείου και αντίστροφα.