Ενημέρωση

«Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 322.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.