Ενημέρωση

EΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 27/7/23

Ενώ από τις 9:00 π.μ έχει αρχίσει η επαναφορά της πίεσης στο δίκτυο νερού, τα
προβλήματα παραμένουν επειδή η κατανάλωση σ’αυτό το δίωρο τουλάχιστον
είναι υπερδιπλάσια της κανονικής.