Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ. 256/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (ΑΔΑ: 62ΚΛΟΕΠΘ-ΧΘΒ) και κατόπιν έγκρισης της σχετικής δαπάνης από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας, εφαρμόζεται καθολική έκπτωση 100,00% στο προβλεπόμενο τέλος σύνδεσης ακινήτου (δικαίωμα) με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ σε όλα τα ακίνητα του οικισμού Νέας Αγχιάλου, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4685/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 168 του Ν. 4951/2022.