Ενημέρωση

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την επισκευή και συντήρηση των τριών κινητών μονάδων αντίστροφης όσμωσης της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 83.108,57€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.