Ενημέρωση

«Προμήθεια Κιτρικού Οξέος για την μονάδα MBR των ΕΕΛ», προϋπολογισμού 44.640,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.