Ενημέρωση

«Προμήθεια Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 91.578,96€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.