Ενημέρωση

«Προμήθεια Πολυηλεκτρολυτών-Αντιαφριστικών», προϋπολογισμού 471.076,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.