Ενημέρωση

«Προμήθεια 800.000 kgr υποχλωριώδους Νατρίου για 2 έτη», προϋπολογισμού 245.920,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.