ΒΟΛΟΣ
Partly sunny
30°C
 

Εξυπηρέτηση Πολιτών

ΒΟΛΟΣ
Partly sunny
30°C
 

Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Εάν θέλετε να συνδέσετε το ακίνητό σας με το δίκτυο αποχέτευσης και υπάρχει παροχή ύδρευσης, πρέπει να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 1ος όροφος, γραφείο 6, στην οδό Κωνσταντά 141.
Ώρες συναλλαγής με το κοινό από 7:00 πμ μέχρι 14:00 μμ
Τηλ. 2421075112, 106                    E-mail: avas@deyamv.gr

ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
• Τοπογραφικό Σχέδιο
• Σχέδιο Αποχέτευσης
• Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού
Αίτηση Μηχανικού
• Τηλέφωνο επικοινωνίας
Η σύνδεση θα γίνεται μόνο με την παρουσία του ιδιοκτήτη ή με την υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.