ΒΟΛΟΣ
Showers
10°C
 

Εξυπηρέτηση Πολιτών

ΒΟΛΟΣ
Showers
10°C
 
post_logo4

Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Εάν θέλετε να συνδέσετε το ακίνητό σας με το δίκτυο αποχέτευσης και υπάρχει παροχή ύδρευσης, πρέπει να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 1ος όροφος, γραφείο 6, στην οδό Κωνσταντά 141.
Ώρες συναλλαγής με το κοινό από 7:00 πμ μέχρι 14:00 μμ
Τηλ. 2421075112, 106                     E-mail: avas@deyamv.gr

ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Η σύνδεση θα γίνεται μόνο με την παρουσία του ιδιοκτήτη ή με την υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.