Ενημέρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Από την 17η Ιουνίου 2024 πρόκειται να ξεκινήσει η σύνδεση των Ιδιοκτησιών του οικισμού Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου με το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης κάθε ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική.

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σύνδεσης ιδιοκτησίας με το δίκτυο ακαθάρτων περιγράφονται αναλυτικά στον ισχύοντα ‘Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Περιοχής’, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deyamv.gr).

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο της ΔΕΥΑΜΒ (1ος όροφος, γραφείο 6, τηλ: 2421075112) για να πληροφορηθούν την ακριβή θέση αναμονής του δικτύου πλησίον της κάθε ιδιοκτησίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει μαζί με την αίτηση να υποβληθούν.