Ενημέρωση

«Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Αντιμετώπισης Βλαβών του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Εσωτερικού & Εξωτερικού Υδραγωγείου του Δήμου Βόλου» Προϋπολογισμός χωρίς προαίρεση 162.355,00€, πλέον ΦΠΑ Προϋπολογισμός με προαίρεση 324.710,00€, πλέον ΦΠΑ