Ενημέρωση

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 της ΔΕΥΑΜΒ για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 της ΔΕΥΑΜΒ για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  14/7/2022 έως 25/7/2022

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αποστείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφεται “ΑΙΤΗΣΗ – ΣΟΧ 1/2022 – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ”