Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - 14/10/2023

Οι θεομηνίες Daniel & Elias, επέφεραν μεγάλη ανύψωση της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση νερών των οποίων η διαχείριση είναι δύσκολη έως αδύνατη σε πολλά σημεία της πόλης. Αποτέλεσμα αυτού του φαινόμενου, είναι ο πλημμυρισμός πολλών υπόγειων αποθηκευτικών χώρων.