Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ – 24/05/24

Ενημερώνουμε ότι, από την Τρίτη 28 Μαΐου η υπηρεσία θα προβεί σε διακοπές
υδροδότησης λόγω οφειλών στις οδούς Ι. Καρτάλη έως Φιλιππίδη και Δημητριάδος,
Πλαστήρα έως Ρήγα Φεραίου. Θα ακολουθήσει και ο 2ος Τομέας, από Ζάχου έως Φιλιππίδη και από Ρήγα Φεραίου μέχρι Γ. Δήμου.

Υπενθυμίζουμε ότι διακοπές υδροδότησης επιβάλλονται στις καταναλώσεις που έχουν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Η Δευτέρα 27 Μαΐου παρέχεται ώστε οι υπόχρεοι να προβούν σε τακτοποίηση των
οφειλών.

Παρακαλούμε τους πολίτες που έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς να προσέλθουν στην υπηρεσία για τακτοποίηση των οφειλών, ώστε η υπηρεσία να μην αναγκαστεί να προβεί σε διακοπές υδροδότησης και οι ίδιοι να μην επιβαρυνθούν με τα τέλη επανασύνδεσης.