Ενημέρωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2021 της ΔΕΥΑΜΒ για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ  διαφόρων ειδικοτήτων και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών