Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση Α1138/2020 αρ. 5 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την Α1023/2023 είναι υποχρεωτική η αναλυτική διαβίβαση των χονδρικών συναλλαγών στην ΑΑΔΕ.
Επομένως, οι επιτηδευματίες, οφείλουν να δηλώσουν τις παροχές ύδρευσης που αφορούν σε επαγγελματική χρήση.
Η δήλωση των παροχών γίνεται ηλεκτρονικά , με είσοδο στην υπηρεσία e-ύδωρ με χρήση των κωδικών taxisnet και δήλωση των παροχών για τις οποίες θα εκδίδονται επαγγελματικοί λογαριασμοί, στο πεδίο ΑΚΙΝΗΤΑ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 24210-75115 και 24210-75163