Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ

Λόγω της κακοκαιρίας και των χαμηλών θερμοκρασιών που ενδέχεται να επικρατήσουν ή και επικρατούν στον Δήμο Βόλου, η ΔΕΥΑΜΒ ενημερώνει τους καταναλωτές για λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην υδροδότηση των οικιών και της πόλης γενικότερα. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:  1. Να προστατευθούν με κάποιας μορφής μόνωση, οι τυχόν εκτεθειμένες βρύσες και σωληνώσεις νερού.

  2. Να προστατευθεί με κάποιας μορφής μόνωση, ο υδρομετρητής του σπιτιού καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης.

  3. Να ελεγχθεί η ομαλή λειτουργία των διακοπτών της υδραυλικής εγκατάστασης..

  4. Να απομονωθεί ή να εκκενωθεί το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και γενικά να ληφθούν μέτρα προστασίας των δικτύων που εξυπηρετούν τον ηλιακό θερμοσίφωνα.

  5. Να περιοριστούν οι δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού.

Οι πολλές μικρές σημειακές βλάβες (διαρροές) των υδραυλικών εγκαταστάσεων που ενδέχεται να προκληθούν από τον παγετό και τις χαμηλές θερμοκρασίες αν δεν ληφθούν κατ΄ ελάχιστο τα μέτρα που προτείνει η ΔΕΥΑΜΒ, αποτελούν μια ασύμμετρη απειλή για την υδροδότηση της πόλης, καθώς το νερό που χάνεται συνολικά υπερβαίνει την δυνατότητα του υδραγωγείου, οπότε θα υπάρξουν ανεξέλεγκτες διακοπές υδροδότησης.