Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ – 26/05/24

Παρατηρήθηκε μια κατακόρυφη αύξηση της κατανάλωσης νερού στο Βόλο και τη
Νέα Ιωνία. Η αύξηση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια κλάδων του
υδραγωγείου. Για την αντιμετώπιση αυτού του ενδεχόμενου και σήμερα Κυριακή
26/05/2024 η υπηρεσία θα προβεί σε μειώσεις πίεσης στο δίκτυο τις νυχτερινές ώρες
από τις 23:00 έως τις 07:00.

Η ΔΕΥΑΜΒ, απευθύνει έκκληση στους πολίτες για εξορθολογισμό της κατανάλωσης
με εφαρμογή απλών κανόνων διαχείρισης, οι οποίοι δεν αποστερούν ούτε
περιορίζουν την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό, αλλά επιβάλουν μια
οικονομική χρήση και ασφάλεια στην υδροδότηση.