Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 13/7/23

Παρατηρήθηκε τις δύο τελευταίες ημέρες, μια αιφνίδια αύξηση της ζήτησης του νερού της τάξεως του 25%. Προφανώς αυτό οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης λόγω της εμφάνισης υψηλότερων θερμοκρασιών.
Παρά την αύξηση αυτή της κατανάλωσης, το υδραγωγείο έχει αντέξει και η υδροδότηση συνεχίζεται κανονικά χωρίς καμία επίπτωση στην ποιότητα του νερού, ούτε και στην πίεση διανομής.
Ωστόσο η εξακολούθηση της υπερβολικής κατανάλωσης, ενδέχεται να οδηγήσει σε
μειώσεις πιέσεων στο δίκτυο διανομής με αποτέλεσμα την πλημμελή υδροδότηση.