Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ

Στις 15 Ιουλίου, στο δελτίο τύπου με το οποίο η ΔΕΥΑΜΒ ενημέρωνε τους πολίτες για το τέλος των διακοπών και των περιορισμών υδροδότησης στην Αγριά με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων, σημειώναμε : “Από τις εργασίες που περιλαμβάνει το έργο μένει η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία της μονάδας απονιτροποίησης. Ωστόσο και χωρίς αυτήν το επίπεδο των νιτρικών στο δίκτυο της Αγριάς θα είναι της τάξης των 30 mg/l με όριο τα 50 mg/l. Μετά την αποδοτική λειτουργία της μονάδας απονιτροποίησης το επίπεδο των νιτρικών θα υποχωρήσει στο επίπεδο των 15 mg/l.”