Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σχετικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας χτες και σήμερα και αναφέρονται στην ακαταλληλότητα του νερού στην πόλη μας πριν την θεομηνία Daniel, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
1. Η ΔΕΥΑΜΒ, προβαίνει στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αναλύσεις για την δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού που παράγει, αποθηκεύει στις δεξαμενές και διανέμει στους πολίτες κάθε μήνα. Και μάλιστα προβαίνει σε διπλάσιο αριθμό αναλύσεων από τον αριθμό που προβλέπει η νομοθεσία. Στο πριν την θεομηνία χρονικό διάστημα δεν υπήρξε το οποιοδήποτε πρόβλημα.
2. Η ΔΕΥΑΜΒ, κάθε μήνα ενημερώνει για τα αποτελέσματα των αναλύσεων τις αρμόδιες αρχές ήτοι την Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και την Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες και είναι αρμόδιες για κάθε κρίση επί της ποιότητας του διανεμόμενου νερού.
3. Η ΔΕΥΑΜΒ, σε κάθε περίπτωση που εντοπίστηκε στο παρελθόν, πρόβλημα στο νερό του δικτύου ( εντοπισμός νιτρικών στο Σέσκλο και Υδραργύρου στην Αγριά), αμελητί ενημέρωσε τους πολίτες ότι το νερό δεν είναι ανθρώπινης κατανάλωσης και προέβη στην κατασκευή πολύπλοκων και πολυδάπανων έργων ώστε το νερό των περιοχών αυτών να καταστεί εκ νέου κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.