Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ – 03/02/23

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι, από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, η Υπηρεσία
θα προχωρήσει σε αναστολές υδροδότησης στους καταναλωτές που οι συνολικές
οφειλές τους προς την ΔΕΥΑΜΒ, υπερβαίνουν το ποσό των 500 €.
Στην έννοια συνολικές οφειλές περιλαμβάνονται οφειλές από τέλη ύδρευσης, από
διακλαδώσεις αποχέτευσης και οι ληξιπρόθεσμες δόσεις διακανονισμών.
Οι αναστολές υδροδότησης θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να
παρασχεθεί χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών στους ενδιαφερόμενους,
προς τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.