Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – 03/02/23

Η έναρξη των εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στο κέντρο της πόλης (στις οδούς που αναπτύσσεται ο κύριος όγκος της εμπορικής  αγοράς), θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09.02.2023. 

Τα πρώτα τμήματα όπου θα εκτελεστούν εργασίες είναι η οδός Ερμού μεταξύ των οδών Γαμβέτα και Ογλ και η οδός Γαμβέτα μεταξύ των οδών Ερμού και Ιάσονος.