Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 28/6/23

Όπως είχαμε προαναγγείλει, οι λογαριασμοί του 2ου τριμήνου του 2023, θα είναι
εκκαθαριστικοί, δηλαδή θα αφορούν στην πραγματική κατανάλωση που έχει καταγραφεί στα υδρόμετρα των πολιτών.

Την 7η Ιουλίου, ολοκληρώνονται οι μετρήσεις του συνόλου των καταναλωτών στον Βόλο,την Ν. Ιωνία και την Αισωνία. Η λήψη των ενδείξεων από τα υδρόμετρα,
πραγματοποιήθηκε με φωτογραφική αποτύπωση στο 85% των μετρητών, στην οποία αποτυπώνεται η ακριβής ένδειξη καθώς επίσης και η μέρα και η ώρα λήψης της ένδειξης. Η φωτογραφική αποτύπωση της ένδειξης, εξασφαλίζει την απόλυτη πιστότητα της μέτρησης, ενώ το φωτογραφικό αρχείο παραμένει στην υπηρεσία ώστε να υπάρχει ακριβής και αναμφισβήτητη πληροφορία στην περίπτωση του όποιου αιτήματος από την πλευρά του καταναλωτή.