Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης που προκλήθηκε σε δίκτυο παρόχου ενέργειας και έλλειψης νερού θα υπάρξει μείωση πιέσων στο δίκτυο του του πολεοδομικού συγκροτήματος.