Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει, κάθε μέρα από την 10η μ.μ. μέχρι και την 7η π.μ.,
εφαρμόζεται μείωση της πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης. Η μείωση της πίεσης εφαρμόζεται επειδή δεν υπάρχει ακόμη επάρκεια νερού, ώστε να καλύπτεται η υδροδότηση απρόσκοπτα όλο το 24ωρο.
Συγκεκριμένα, το σταθερά εξασφαλισμένο δυναμικό του υδραγωγείου της πόλης είναι
σήμερα 28.000 κυβικά μέτρα νερού, ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται αυτή την εποχή 35-40.000 κυβικά μέτρα.