Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

Το δίκτυο ύδρευσης των Αλυκών υπέστη μεγάλες βλάβες τόσο στην θεομηνία Daniel και ιδιαίτερα στη θεομηνία Elias. Παρά το γεγονός ότι ήδη από την Τετάρτη 4 Οκτώβρη αποκαταστάθηκε η μεταφορά νερού στην δεξαμενή, στη συνέχεια κάθε φορά που τροφοδοτείται το δίκτυο διανομής ύδρευσης εμφανίζονται βλάβες στους κεντρικούς τροφοδοτικούς αγωγούς, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η υδροδότηση ώστε να αποκαθίστανται οι βλάβες. Κατανοούμε τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η κατάσταση αλλά κάνουμε το ανθρωπίνως και τεχνικώς δυνατό για την αποκατάσταση των προβλημάτων υδροδότησης.