Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 13/9/23

Είχαμε ανακοινώσει ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Από την δειγματοληψία στην οποία
προβήκαμε την Δευτέρα 11/9, επιβεβαιώθηκε η εκτίμησή μας, καθώς υπήρχαν υπερβάσεις στο μικροβιακό φορτίο. Στις δειγματοληψίες της Τρίτης 12/9, που έγιναν από κοινού με την Δ/νση Υγείας, στο σύνολο των δειγμάτων εντοπίστηκε υπολειμματικό χλώριο, που παραπέμπει στην απουσία μικροβίων. Επειδή το δίκτυο ύδρευσης δεν έχει σταθεροποιηθεί και οι δειγματοληψίες – αναλύσεις δεν καλύπτουν ακόμη το σύνολο των περιοχών, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ακόμη το νερό δεν είναι πόσιμο.