Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σήμερα, το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ, καλύπτει το 89,6% του πληθυσμού του Δήμου. Με την ολοκλήρωση του έργου της μεταφοράς του λύματος της Ν. Αγχιάλου, η οποία προβλέπεται το Φθινόπωρο του 2022, η κάλυψη με δίκτυο αποχέτευσης θα ανέλθει στο 95% του πληθυσμού. Ήδη η ΔΕΥΑΜΒ βρίσκεται στην κορυφή των αντίστοιχων επιχειρήσεων στην χώρα μας, καθώς το ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται με δίκτυο αποχέτευσης, είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.