Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Επιτροπής κλήρωσης μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων & Προμηθειών – Παραλαβής Έργων & Προμηθειών

Τη Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ ( Κωνσταντά 141) στον 3ο όροφο θα διενεργηθεί Δημόσια Κλήρωση για την αντικατάσταση μελών επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για τα έργα:

  1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Α/Σ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ και

  2. Νο 119 – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ