Ενημέρωση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Νο 46 ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/12/2021.

Της Επιτροπής κλήρωσης μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων & Προμηθειών – Παραλαβής Έργων & Προμηθειών.
Την Τρίτη 14/12/2021 και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ( Κωνσταντά 141) στον 3ο όροφο θα διενεργηθεί Δημόσια Κλήρωση για την αντικατάσταση μελών επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:
Νο 46-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»