Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 29-01-2024

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της βλάβης του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων και λόγω του απαιτούμενου βάθους της εκσκαφής για την αποκατάσταση ζημιάς στο υπόγειο δίκτυό μας, επί της Λεωφόρου Αθηνών λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Μακρή στις Νέες Παγασές, θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, από την γέφυρα του Αλυγαρορέματος μέχρι και την Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η ως άνω διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει την Τετάρτη 31.01.2024 και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 04.02.2024. Σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης των εργασιών η οδός θα αποδοθεί στην κυκλοφορία.

Η διακοπή κυκλοφορίας δε δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς οι επιθυμούντες να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών, διευκολύνονται μέσω των οδών Προφήτη Ηλία – Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγησάνδρου – Βάκχου – Ηρώων Πολυτεχνείου και αντίστροφα.