Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 13/10/2023

Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει, κάθε μέρα από την 10η μ.μ. μέχρι και την 7η π.μ., εφαρμόζεται μείωση της πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης. Η μείωση της πίεσης εφαρμόζεται επειδή δεν υπάρχει ακόμη επάρκεια νερού, ώστε να καλύπτεται η υδροδότηση απρόσκοπτα όλο το 24ωρο.
Κάθε μέρα στις 9 το βράδυ, γίνεται από την υπηρεσία μια εκτίμηση των αποθεμάτων νερού και αναλόγως εφαρμόζεται η μείωση πίεσης. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις που η εκτίμηση είναι θετική (ότι δλδ υπάρχει επάρκεια) η υδροδότηση εξελίσσεται απρόσκοπτα όλο το 24ωρο.