ΒΟΛΟΣ
Showers
16°C
 

Ενημέρωση

ΒΟΛΟΣ
Showers
16°C
 

Προκηρύξεις Προμηθειών / Υπηρεσιών

«Προμήθεια δειγματοληπτών αποβλήτων - ΕΕΛ», προϋπολογισμού 19.500,00€, πλέον ΦΠΑ.

«Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανοξείδωτων δικτύων αντλιοστασίου περίσσειας ιλύος και αφρών και αντλιοστασίου προπαχυντών ιλύος ΕΕΛ Βόλου», προϋπολογισμού 31.970,00€, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου», προϋπολογισμού 13.300,00€, πλέον ΦΠΑ

«Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ»,προϋπολογισμού 31.900,00 €, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια πολυηλεκτρολυτών-αντιαφριστικών» Προϋπολογισμού 118.960,00€, πλέον ΦΠΑ