ΒΟΛΟΣ
Mostly sunny
22°C
 

Ενημέρωση

ΒΟΛΟΣ
Mostly sunny
22°C
 

Προκηρύξεις Προμηθειών / Υπηρεσιών

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Συντήρηση Δεξαμενής Βιοαερίου των ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 54.740,00 €, πλέον ΦΠΑ.

«Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκποίησης Άχρηστων Υλικών και Οχημάτων ΔΕΥΑΜΒ»

«Προμήθεια Υδρομέτρων» Προϋπολογισμού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου», προϋπολογισμού 13.300,00€, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια 9.000kgr Αντικαθαλωτικού για τις ανάγκες των μονάδων αντίστροφης όσμωσης» προϋπολογισμού 49.500,00€, πλέον ΦΠΑ.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Υπηρεσίες Αποκατάστασης Πρόσβασης στις Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 22.125,00 €, πλέον ΦΠΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Παρακολούθηση Θαλάσσιου και Αέριου Περιβάλλοντος στον Ευρύτερο χώρο Διάθεσης της Εκροής των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780,00€, πλέον ΦΠΑ

«Συντήρηση Δεξαμενής Βιοαερίου των ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 54.740,00 €, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια τριών (3) άνω εδράνων κοχλιών Αρχιμήδη των ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 30.000,00€, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια δειγματοληπτών αποβλήτων - ΕΕΛ», προϋπολογισμού 19.500,00€, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανοξείδωτων δικτύων αντλιοστασίου περίσσειας ιλύος και αφρών και αντλιοστασίου προπαχυντών ιλύος ΕΕΛ Βόλου», προϋπολογισμού 31.970,00€, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου», προϋπολογισμού 13.300,00€, πλέον ΦΠΑ

«Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ»,προϋπολογισμού 31.900,00 €, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια πολυηλεκτρολυτών-αντιαφριστικών» Προϋπολογισμού 118.960,00€, πλέον ΦΠΑ