Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/03/2023

Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει, ο λογαριασμός του 1ου τριμήνου του 2023, θα είναι
λογαριασμός έναντι. Το κυβικά κατανάλωσης που θα περιέχονται στον έναντι λογαριασμό, θα είναι ταυτόσημα με τα κυβικά κατανάλωσης του 1ου τριμήνου του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2022.
Έχουμε ανακοινώσει ότι πλέον η αποστολή των λογαριασμών θα γίνεται ηλεκτρονικά, με SMS ή E-mail. Επίσης η ΔΕΥΑΜΒ πραγματοποίησε μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών για το παραπάνω θέμα, παρακαλώντας για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στην υπηρεσία, ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή των
λογαριασμών.