«Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου για δυο (2) έτη» προϋπολογισμού 87.978,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ενημέρωση «Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου για δυο (2) έτη» προϋπολογισμού 87.978,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω…

Continue Reading«Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου για δυο (2) έτη» προϋπολογισμού 87.978,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

«Προμήθεια Πολυηλεκτρολυτών-Αντιαφριστικών», προϋπολογισμού 471.076,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ενημέρωση «Προμήθεια Πολυηλεκτρολυτών-Αντιαφριστικών», προϋπολογισμού 471.076,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στους διαγωνισμούς έργων

Continue Reading«Προμήθεια Πολυηλεκτρολυτών-Αντιαφριστικών», προϋπολογισμού 471.076,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου» προϋπολογισμού 49.630,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου» προϋπολογισμού 49.630,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στους διαγωνισμούς έργων

Continue Reading«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου» προϋπολογισμού 49.630,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υπηρεσία «Συντήρησης αντλιών και αντλιών εσωτερικής ανακυκλοφορίας αντλιοστασίων λυμάτων και επεξεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 65.441,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση Υπηρεσία «Συντήρησης αντλιών και αντλιών εσωτερικής ανακυκλοφορίας αντλιοστασίων λυμάτων και επεξεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 65.441,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στους διαγωνισμούς έργων

Continue ReadingΥπηρεσία «Συντήρησης αντλιών και αντλιών εσωτερικής ανακυκλοφορίας αντλιοστασίων λυμάτων και επεξεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 65.441,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στους διαγωνισμούς έργων

Continue Reading«Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 322.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 322.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στους διαγωνισμούς έργων

Continue Reading«Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 322.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Προμήθεια 400.000 kgr υποχλωριούδους Νατρίου», προϋπολογισμού 127.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.

Ενημέρωση «Προμήθεια 400.000 kgr υποχλωριούδους Νατρίου», προϋπολογισμού 127.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στους διαγωνισμούς έργων

Continue Reading«Προμήθεια 400.000 kgr υποχλωριούδους Νατρίου», προϋπολογισμού 127.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.

«Παρακολούθηση Θαλάσσιου και Αέριου Περιβάλλοντος στον Ευρύτερο χώρο Διάθεσης της Εκροής των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 40.647,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με CPV 71700000-5.

Ενημέρωση «Παρακολούθηση Θαλάσσιου και Αέριου Περιβάλλοντος στον Ευρύτερο χώρο Διάθεσης της Εκροής των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 40.647,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με CPV 71700000-5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ…

Continue Reading«Παρακολούθηση Θαλάσσιου και Αέριου Περιβάλλοντος στον Ευρύτερο χώρο Διάθεσης της Εκροής των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 40.647,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με CPV 71700000-5.

«Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Αντιμετώπισης Βλαβών του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Εσωτερικού & Εξωτερικού Υδραγωγείου του Δήμου Βόλου»

Ενημέρωση «Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Αντιμετώπισης Βλαβών του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Εσωτερικού & Εξωτερικού Υδραγωγείου του Δήμου Βόλου» Προϋπολογισμός χωρίς προαίρεση 162.355,00€, πλέον ΦΠΑ Προϋπολογισμός με προαίρεση 324.710,00€,…

Continue Reading«Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Αντιμετώπισης Βλαβών του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Εσωτερικού & Εξωτερικού Υδραγωγείου του Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ενημέρωση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πίσω στους διαγωνισμούς έργων

Continue ReadingΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ