«Απολίπωση & απόσμηση δικτύου αποχέτευσης – βελτίωση χαρακτηριστικών εισερχομένου λύματος – μείωση παραγωγής αφυδατωμένης ιλύος», προϋπολογισμού 552.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Απολίπωση & απόσμηση δικτύου αποχέτευσης – βελτίωση χαρακτηριστικών εισερχομένου λύματος – μείωση παραγωγής αφυδατωμένης ιλύος», προϋπολογισμού 552.000,00€, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Απολίπωση & απόσμηση δικτύου αποχέτευσης – βελτίωση χαρακτηριστικών εισερχομένου λύματος – μείωση παραγωγής αφυδατωμένης ιλύος», προϋπολογισμού 552.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

«Υπηρεσίες Συντήρησης Χώρου Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 29.625,00 €, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Υπηρεσίες Συντήρησης Χώρου Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 29.625,00 €, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Υπηρεσίες Συντήρησης Χώρου Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 29.625,00 €, πλέον ΦΠΑ.

Προμήθεια «Χυτοσιδηρών υλικών Ύδρευσης» προϋπολογισμού 109.856,80€, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση Προμήθεια «Χυτοσιδηρών υλικών Ύδρευσης» προϋπολογισμού 109.856,80€, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue ReadingΠρομήθεια «Χυτοσιδηρών υλικών Ύδρευσης» προϋπολογισμού 109.856,80€, πλέον ΦΠΑ.

Προμήθεια «Σελλών ταχείας επισκευής» προϋπολογισμού 34.600,00€, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση Προμήθεια «Σελλών ταχείας επισκευής» προϋπολογισμού 34.600,00€, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue ReadingΠρομήθεια «Σελλών ταχείας επισκευής» προϋπολογισμού 34.600,00€, πλέον ΦΠΑ.

«Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των Δημοτικών Ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 46.160,00€, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των Δημοτικών Ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 46.160,00€, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των Δημοτικών Ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 46.160,00€, πλέον ΦΠΑ.

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2022», προϋπολογισμού 49.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2022», προϋπολογισμού 49.000,00€, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ESPD-REQUEST-V2.XML Πίσω στις…

Continue Reading«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2022», προϋπολογισμού 49.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

«Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για 1 έτος», προϋπολογισμού 54.537,50€, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για 1 έτος», προϋπολογισμού 54.537,50€, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ…

Continue Reading«Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για 1 έτος», προϋπολογισμού 54.537,50€, πλέον ΦΠΑ.

«Υπηρεσίες Συντήρησης Γεωτρήσεων ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 136.199,00 €, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Υπηρεσίες Συντήρησης Γεωτρήσεων ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 136.199,00€, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Υπηρεσίες Συντήρησης Γεωτρήσεων ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 136.199,00 €, πλέον ΦΠΑ.

«Προμήθεια Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης» προϋπολογισμού 55.569,00€, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Προμήθεια Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης» προϋπολογισμού 55.569,00€, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Προμήθεια Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης» προϋπολογισμού 55.569,00€, πλέον ΦΠΑ.

«Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκποίησης Άχρηστων Υλικών και Οχημάτων ΔΕΥΑΜΒ».

Ενημέρωση «Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκποίησης Άχρηστων Υλικών και Οχημάτων ΔΕΥΑΜΒ». ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκποίησης Άχρηστων Υλικών και Οχημάτων ΔΕΥΑΜΒ».