«Υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών–μονταδόρων» προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών–μονταδόρων» προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών–μονταδόρων» προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προμήθεια «Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 80.925,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ενημέρωση 1 Προμήθεια «Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 80.925,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue ReadingΠρομήθεια «Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 80.925,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Προμήθεια «Χυτοσιδηρών υλικών ύδρευσης και σελλών ταχείας επισκευής» προϋπολογισμού 301.432,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση Προμήθεια «Χυτοσιδηρών υλικών ύδρευσης και σελλών ταχείας επισκευής» προϋπολογισμού 301.432,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue ReadingΠρομήθεια «Χυτοσιδηρών υλικών ύδρευσης και σελλών ταχείας επισκευής» προϋπολογισμού 301.432,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 260.000,00€, πλέον ΦΠΑ

Ενημέρωση «Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 260.000,00€, πλέον ΦΠΑ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 260.000,00€, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια 400.000 kgr υποχλωριούδους Νατρίου», προϋπολογισμού 127.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%

Ενημέρωση «Προμήθεια 400.000 kgr υποχλωριούδους Νατρίου», προϋπολογισμού 127.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Προμήθεια 400.000 kgr υποχλωριούδους Νατρίου», προϋπολογισμού 127.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%

«Υπηρεσίες Συντήρησης Χώρου Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 29.625,00 €, πλέον ΦΠΑ

Ενημέρωση «Υπηρεσίες Συντήρησης Χώρου Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 29.625,00 €, πλέον ΦΠΑ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Υπηρεσίες Συντήρησης Χώρου Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 29.625,00 €, πλέον ΦΠΑ

«Διατάξεις Ελέγχου Αντλιοστασίων Ύδρευσης», προϋπολογισμού 61.380,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ενημέρωση «Διατάξεις Ελέγχου Αντλιοστασίων Ύδρευσης», προϋπολογισμού 61.380,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Διατάξεις Ελέγχου Αντλιοστασίων Ύδρευσης», προϋπολογισμού 61.380,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

«Προμήθεια 1.000.000 κιλών κροκιδωτικών υλικών σιδήρου», προϋπολογισμού 250.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Προμήθεια 1.000.000 κιλών κροκιδωτικών υλικών σιδήρου», προϋπολογισμού 250.000,00€, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Προμήθεια 1.000.000 κιλών κροκιδωτικών υλικών σιδήρου», προϋπολογισμού 250.000,00€, πλέον ΦΠΑ.