Παροχή υπηρεσίας «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ» Προϋπολογισμού 356.250,00€ πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση Παροχή υπηρεσίας «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ» Προϋπολογισμού 356.250,00€ πλέον ΦΠΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue ReadingΠαροχή υπηρεσίας «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ» Προϋπολογισμού 356.250,00€ πλέον ΦΠΑ.

«Υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών–μονταδόρων» προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών–μονταδόρων» προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών–μονταδόρων» προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Καθαρισμός φρεατίων υδρομέτρων για δύο (2) έτη», προϋπολογισμού 148.428,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ενημέρωση «Καθαρισμός φρεατίων υδρομέτρων για δύο (2) έτη», προϋπολογισμού 148.428,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Καθαρισμός φρεατίων υδρομέτρων για δύο (2) έτη», προϋπολογισμού 148.428,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Προμήθεια Κροκιδωτικού διαλύματος αργιλικού νατρίου με περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου 15% κατά βάρος για 2 έτη», προϋπολογισμού 143.840,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ενημέρωση Προμήθεια Κροκιδωτικού διαλύματος αργιλικού νατρίου με περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου 15% κατά βάρος για 2 έτη», προϋπολογισμού 143.840,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω…

Continue ReadingΠρομήθεια Κροκιδωτικού διαλύματος αργιλικού νατρίου με περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου 15% κατά βάρος για 2 έτη», προϋπολογισμού 143.840,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Υπηρεσία «Συντήρησης αντλιών και αντλιών εσωτερικής ανακυκλοφορίας αντλιοστασίων λυμάτων και επεξεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 65.441,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση Υπηρεσία «Συντήρησης αντλιών και αντλιών εσωτερικής ανακυκλοφορίας αντλιοστασίων λυμάτων και επεξεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 65.441,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue ReadingΥπηρεσία «Συντήρησης αντλιών και αντλιών εσωτερικής ανακυκλοφορίας αντλιοστασίων λυμάτων και επεξεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 65.441,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου» προϋπολογισμού 33.757,82€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου» προϋπολογισμού 33.757,82€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου» προϋπολογισμού 33.757,82€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προμήθεια «Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 80.925,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ενημέρωση Προμήθεια «Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 80.925,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue ReadingΠρομήθεια «Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 80.925,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

«Υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών–μονταδόρων» προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών–μονταδόρων» προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών–μονταδόρων» προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενημέρωση «Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue Reading«Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προμήθεια «Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 80.925,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ενημέρωση 1 Προμήθεια «Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 80.925,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίσω στις προκηρύξεις προμηθειών

Continue ReadingΠρομήθεια «Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 80.925,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%